ขั้นตอนการรับไอเทมจากคลังกิจกรรม

ขั้นตอนการรับไอเทมจากคลังกิจกรรม

ให้ทำการกด F11 จากนั้นคลิกแถบสินค้ากิจกรรม จะพบกับของรางวัลที่ถูกส่งเข้ามาค่ะ