Kritika : Patch Update ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ทีมงาน Kritika Online สวัสดีค่ะ

 
      ทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า Patch update ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18:00 น. นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดในการอัพเดต

>> ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ

>> Patch Update
 


>> Promotion Update


>> Cash Shop Update


>> Event Update

 


      โดยทางทีมงาน Kritika Online ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูง สุดของลูกค้าตลอดไป

 
 
 
ทีมงาน Kritika Online
ประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า