Kritika : July Promotion!!


โปรโมชั่นประจำเดือน กรกฎาคม 


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการรับ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการใช้ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.** ผู้เล่นสามารถกดรับ Item-Code ได้ที่รูปของรางวัลด้านล่างค่ะ **


ใช้จ่าย Cash Point ของเกม 
ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่ กำหนด โดย 
100 Cash Point  = 1 แต้ม
นำแต้มที่ได้มาแลกรับของรางวัล เฉพาะช่วงระยะเวลา โปรโมชั่น เท่านั้น!!


ผู้เล่นจะต้องทำการกดรับไอเทม โดยจะแยกลิ้งค์รับไอเทมโค้ดเป็น 3 ลิ้งค์ ดังนี้
1. สะสมครบ 300 แต้ม
2. สะสมครบ 500 แต้ม
3. สะสมครบ 1000 แต้ม


** ใช้จ่ายครบ 1000 จะสามารถรับไอเทมได้ทั้งหมด โดยจะต้องกดรับทั้ง 3 ลิ้งค์ **
**ใช้จ่าย 500 จะสามารถรับไอเทมได้ 2 รายการ คือ 300 และ 500 โดยจะสามารถกดรับได้แค่ 2 ลิ้งค์**


** กดที่รูปภาพเพื่อรับของรางวัล**

** กดที่รูปภาพเพื่อรับของรางวัล**

   เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

     1. ใช้จ่าย Cash Point ของเกม Kritika Online ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด โดย 1 แต้ม เท่ากับ 100 Cash Point
          2. สะสม Cash Point ครบตามที่กำหนด สามารถรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 12.00น.
        เช่น : สะสม Cash Point ครบวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รับ Item Code ได้ในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00น.
      3. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ครั้ง
     4. Item Code จะผูกมัดกับไอดีที่ขอรับ Item Code เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับไอดีอื่นได้
     5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและการเติมเงิน กรุณาเก็บ Serial หรือ Pin Code ของบัตรที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง
         เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัลเรียบร้อย
     6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการรับ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการใช้ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.

เติม Cash Point ของเกม 
ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่ กำหนด โดย 
100 Cash Point  = 1 แต้ม
นำแต้มที่ได้มาแลกรับของรางวัล เฉพาะช่วงระยะเวลา โปรโมชั่น เท่านั้น!!เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

     1. เติมเงินเข้าเกม Kritika Online ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (ได้ทุกช่องทาง)
     2. เมื่อทำการเติมเงินแล้วจะสามารถรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 12.00น.
        เช่น: เติมเงินวันที่ 7 
กรกฎาคม 2560 รับ Item Code ได้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00น.
     3. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
     4. Item Code จะผูกมัดกับไอดีที่ขอรับ Item Code เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับไอดีอื่นได้
     5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและการเติมเงิน กรุณาเก็บ Serial หรือ Pin Code ของบัตรที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง
         เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัลเรียบร้อยค่ะ
     6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการรับ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการใช้ Item Code : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
สำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม เป็นครั้งแรก
จำนวน 100 บาท ( ทุกช่องทาง )
ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับไปเลย!! ไอเทมสุดพิเศษ ดังนี้

 เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

     1. เติมเงินเข้าเกม Kritika Online ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (ได้ทุกช่องทาง)
     2. เมื่อทำการเติมเงินแล้วจะสามารถรับ Item code ได้ในวันถัดไปเวลา 12.00 น.

         เช่น : เติมเงินวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รับ Item code ได้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.
      3. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
      4Item Code จะผูกมัดกับไอดีที่ขอรับ Item Code เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับไอดีอื่นได้
      5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและการเติมเงิน กรุณาเก็บ Serial หรือ Pin Code ของบัตรที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง
          เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัลเรียบร้อย

      6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0.01 น. - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาส่งมอบ Item : วันที่  8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.สำหรับผู้เล่นที่เติมเงินเข้าเกม 10 อันดับแรก
ภายในเดือน กรกฎาคม นี้!!  ไอเทมสุดพิเศษ ดังนี้

 เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

     1. เติมเงินเข้าเกม Kritika Online สูงสุด 10 อันดับ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (ได้ทุกช่องทาง)
   
      2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


   วิธีขอรับ Item code

    1. กดปุ่ม "รับ Item code" ด้านบน
    2. เลือก “รับ Item code” ตามกิจกรรม, โปรโมชั่น ที่เข้าร่วม
    3. เมื่อเข้ามาสู่หน้าระบบให้ทำการกรอก ID เกม และ Password
    4. นำ Item code ที่ได้มาใช้ที่หน้า “ใช้ Item code” (คลิกที่ปุ่มด้านบน)
        เมื่อเข้าสู่หน้าระบบให้ทำการกรอก ID เกม และ Password และทำการกรอกไอเทมโค้ดที่ได้
    5. สามารถรับ Item ได้ที่ คลังกิจกรรม >> วิธีรับ Item ที่ คลังกิจกรรม <<
    6. ก่อนทำการรับไอเทมของรางวัล กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างในช่องเก็บสัมภาระให้เพียงพอต่อจำนวนไอเทมที่ได้รับ
        เพื่อป้องกันไอเทมสูญหาย โดยทางทีมงานไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้


 
ติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุก แชทสนั่นกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก!!
ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!

   

 
รับข่าวสาร Kritika Online ก่อนใคร ผ่านมือถือคุณ โหลด Playpark App ไปติดตั้งเลย
 
ทีมงาน Kritika Online
ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า