ประกาศจากทีมงาน Kritika : ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์วันที่ 7 พ.ย. 2560

 
ทีมงาน Kritika Online สวัสดีค่ะ

      ทีมงาน Kritika ขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11:00 น. นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
รายละเอียดในการอัพเดต
 
- ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ
 
      โดยทางทีมงาน Kritika Online ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูง สุดของลูกค้าตลอดไป

 
 
 
ทีมงาน Kritika Online
ประกาศวันที่  7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.


ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า